Przetwarzanie i Analiza Geodanych


studia magisterskie II stopnia

Kierunek o profilu praktycznym. Program studiów na specjalności przetwarzanie i analiza danych  dopasowany jest do współczesnych wymagań rynku pracy. Zagadnienia poruszane w ramach specjalności dotyczą pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania danych przestrzennych.  

Program specjalności dostosowany jest do wymagań na uprawnienia geodezyjne z zakresów 3 (geodezyjne pomiary podstawowe) i 6 (redakcja map).